Projenin Amacı

Proje, Kaçkar Dağları Milli Parkı ile yakın çevresindeki bazı korunan alanların sunduğu doğal ve kültürel kaynakları eğitim amacıyla kullanarak çevre bilinci yüksek eğitimli insan grupları oluşturmak üzere tasarlanmıştır.

Gerçekleştirilecek olan eğitim, katılımcı ve sorgulayıcı bir yaklaşımla bizzat doğanın içinde "doğal denge" denilen olağanüstü uyumun algılanmasına ve bu uyumun bozulmasını önleyici kimi önermelerin olduğu, ekosfer merkezli bir eğitim uygulamasıdır. Böylece ekosistemler, tüm öge ve işlevleri ile bir bütün olarak anlatılacak ve anlaşılacaktır. Bu işlevlerin insan bağlantısı, başka bir deyişle yaşam için gerekliliği ve öneminin kavranması da sağlanmış olacaktır.

Projenin temel amacı, ekosistemlerde meydana gelebilecek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve biyolojik çeşitliliğe yönelen tehditleri doğru algılayabilen, yüksek çevre duyarlılığına sahip insanlar yetiştirmektir. Bu eğitimi alan kişilerin, yakın gelecekte karar mercilerinde bulunduklarında doğa üzerinde gerçekleştirecekleri her türlü proje ya da uygulamanın çevresel etkilerini göz önünde bulunduracakları beklenmektedir. Eğitime katılan akademisyen adaylarının ise yapacakları çalışmalarda doğa koruma ve doğa-insan ilişkisini değerlendirmesi ve çalışmalara yansıtması doğal ve beklenen bir sonuç olacaktır.

Eğitim, Ülkemizin doğa koruma bakımından en ayrıcalıklı coğrafyası konumunda olan Rize-Artvin bölgesinde yapılacaktır. Rize-Artvin yöresinde doğa eğitimleri için son derece uygun 3 milli park, 1 tabiat parkı, 3 tabiatı koruma alanı ve ülkemizin tek biyosfer rezervi bulunmaktadır. Ayrıca turizm merkezlerinin yanı sıra doğal, kentsel ve arkeolojik sit alanları ile tohum meşcereleri gibi pek çok koruma ve eğitim alanları mevcuttur. Yörede bunların dışında Türkiye'nin en bozulmamış doğal ekosistemleri ve geleneksel yayla yaşamının en özgün örneklerinin bulunduğu yerleşim yerleri bulunmaktadır